EDUCAȚIE

DECIZIE SEMNIFICATIVĂ, PENTRU STUDENȚI

Last Updated on aprilie 17, 2024 by Romeo Crismaru

Decizie pentru toți studenții din România! Modificările la Legea învățământului superior au fost promulgate, iar schimbările îi vizează direct pe studenți.

Oficial, au fost aprobate modificările la Legea învăţământului superior și promulgată legea privind taxele studenților. Taxele de şcolarizare pentru studenți nu vor mai putea fi schimbate pe perioada ciclului de studii. Prin această lege, se aduc modificări Legii învățământului superior. Astfel, cuantumul taxelor de școlarizare va fi comunicat viitorilor candidați din timp.

Taxele de studii nu vor mai putea fi modificate de către instituțiile de învățământ superior pe durata unui ciclu de studii, pentru aceeași promoție de studenți. Conform legi, în instituțiile de învățământ superior de stat, învățământul este gratuit pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului. El poate fi, însă, și cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este propus de către consiliul de administrație. Anual,taxa trebuie să fie aprobată de Senatul universitar.

Valoarea acesteia este adusă la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale, conform Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat. Dacă până în prezent, majorăjile taxelor semestriale erau anunțate pe neașteptate, fără posibilitatea de a refuza, ci doar aceea de a te conforma și scoate banii din buzunar, acum, acest lucru nu va mai exista în nicio universitate din țara noastră. Această hotărâre vine în sprijinul stabilității financiare a studenților, care îninte erau nevoiți să scoată bani în plus pentru facultate, indiferent de bugetul pe care și-l planificaseră pentru studii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button