ACTUALITATE

Fermierii chemați urgent la APIA! Ultimele zile pentru aceste subvenții

Last Updated on ianuarie 30, 2024 by Erceanu Ileana

Termene urgente pentru fermieri până la finalul lunii ianuarie. Beneficiarii de subvenții au obligația să depună o serie de acte și cereri pentru banii care se derulează prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Fermierii și crescătorii de animale mai au termen până miercuri, 31 ianuarie, să depună la APIA documente obligatorii, în funcție de subvențiile pe care le-au solicitat în campania 2023. În plus, pentru noile ajutoare aprobate de Guvern, și care sunt deja în vigoare, beneficiarii pot depune deja de astăzi, luni – 29 ianuarie, cereri și acte obligatorii la agenția de plăți.

Subvenția APIA de 100 euro/ha: Cererile se depun în perioada 29 ianuarie – 8 martie

De astăzi, luni – 29 ianuarie  și până la 8 martie 2024 inclusiv fermierii pot depune la APIA cererea de acordare a grantului direct destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 5/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole vegetale, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Pentru acordarea grantului direct, solicitanții trebuie să depună cererea pretipărită pusă la dispoziție de către APIA însoţită de copia documentului de coordonate bancare – cont bancar activ, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023. Cererile de acordare se depun la Centrele locale/județene ale APIA, respectiv Centrul APIA din Municipiul București, pe a căror/cărui rază teritorială a fost depusă cererea de plată aferentă anului 2023.

31 ianuarie – termen final pentru documentele de ”fermier activ”

Fermierii care au depus cererea de plată în campania 2023 mai au termen până la 31 ianuarie să prezinte la centrele APIA de care aparțin documentele doveditoare pentru dovedirea calităţii de fermier activ. ”Documentele doveditoare pentru dovedirea calităţii de fermier activ se prezintă la APIA la depunerea cererii de plată, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere, conform art. 19 din Ordinul MADR nr.80/2023”, se precizează în Ghidul APIA pentru subvenții, aferent campaniei 2023.

Conform art. 23 din acelaşi act normativ, fermierii care nu pot dovedi calitatea de fermier activ prin documentele obligatorii nu sunt eligibili la plăţile directe decuplate şi plăţile directe cuplate.

Beneficiarii de subvenții care știu că nu au finalizat procedura privind calitatea de fermier activ ar trebui să ia legătura cu funcționarul care instrumentează cererea pentru a verifica dacă mai este nevoie să fie depuse documente doveditoare suplimentare.

Astfel, sunt vizați fermierii, persoane fizice sau persoane juridice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe depășește cuantumul de 5.000 euro. Aceștia trebuie să depună la APIA până la 31 ianuarie documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiții:

a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

În cazul persoanelor juridice nou înființate se aduce dovada înregistrării cu activitate agricolă de la Oficiul Național Registrului Comerțului (ONRC).

În cazul persoanelor juridice nou înființate care nu sunt înregistrate la ONRC, acestea aduc actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare din care să reiasă activitatea agricolă. Fermierul persoană juridică nou înființată este fermierul care s-a înregistrat începând cu 1 ianuarie a anului anterior anului de cerere și nu a mai depus cerere de plată la APIA.

31 ianuarie – termen limită pentru Sprijinul Cuplat la sfeclă de zahăr

Tot până miercuri, fermierii care au solicitat Sprijin Cuplat pentru venit la sfecla de zahăr mai pot depune documentele justifice pentru acest tip de subvenție. Producătorii agricoli trebuie să prezinte la centrul APIA unde au depus cererea de plată din campania 2023, dovada valorificării cantității minime de 33 tone/ha și cea a utilizării de sămânță certificată, documente în lipsa cărora cererea pentru această schemă poate deveni neeligibilă.

”Fac dovada comercializării unei producţii minime de 33.000 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent. De asemenea,  fac dovada că utilizează sămânţă certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002. Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea ”sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea ”Necesar propriu” şi ”Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate sau adeverinţa eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent”, se arată în Ghidul APIA.

31 ianuarie – ultima zi pentru actele la motorina utilizată în trimestrul IV din 2023

Fermierii mai pot cere până la 31 ianuarie banii pentru ajutorul de stat la motorina utilizată în agricultură, trimestrul IV din 2023 adică lunile octombrie – decembrie, în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Subvenția se acordă în baza unei cereri pe care fermierii trebuie să o depună la APIA, document care trebuie însoțit de următoarele acte:

Pentru sectorul vegetal:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;

d) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c) situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz;

d) copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;

e) documente justificative daca au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

a) situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare;

b) copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;

c) situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații;

d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;

e) situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;

f) documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Sursa: agrointel.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also
Close
Back to top button