ACTUALITATE

ISU ”Drobeta” recrutează pentru Facultatea de Pompieri

Last Updated on iunie 24, 2022 by Erceanu Ileana

         La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi au început înscrierile pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, sesiunea de admitere 2022.

La Facultatea de Pompieri au fost scoase la concurs 38 de locuri pentru formarea ofiţerilor (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială), cu specializarea Instalații pentru construcții – pompieri, forma de învățământ cu frecvență 4 ani.

De asemenea, la Facultatea de Drept, specializarea Drept – forma de învățământ cu frecvență 4 ani, au fost alocate 8 locuri.

Până la data de 8 iulie 2022, candidații interesați de o carieră în domeniul situațiilor de urgență se pot înscrie la concurs prin completarea unei cereri-tip și a declarației de confirmare a îndeplinirii condițiilor și criteriilor de recrutare. Acestea se pot descărca de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne (www.mai.gov.ro – secțiunea Carieră).

Documentele se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Drobeta” al Judeţului Mehedinţi: resurseumane@isumehedinti.ro

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

a)            să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)            să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)            să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d)            să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e)            să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi (sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere) și de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

f)             să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g)            să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h)            să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)             să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)             să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k)            să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l)             să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;

m)          să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n)            să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Dosarul de recrutare va fi depus până la data de 22 iulie 2022, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi.

Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza până la data de 13 iulie 2022. Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice se va susţine în perioada 22-28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoştinţelor în perioada 30-31 august 2022. Examinarea medicală va avea loc, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6– 29 septembrie 2022.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate pe site-urile oficiale: www.mai.gov.ro, www.academiadepolitie.ro, www.isumehedinti.ro – secțiunea Carieră.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa şi Serviciului Resurse Umane din cadrul ISU “Drobeta“, telefon 0252/311212.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button