ACTUALITATE

ITM Mehedinți, în controal la unitățile hoteliere

Last Updated on septembrie 13, 2023 by Romeo Crismaru

În perioada 28 august – 8 septembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinţi a desfășurat sub îndrumarea Inspecţiei Muncii o campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate prvederile legale, la unitățile hoteliere.

Campania Naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și sănătății lucrătorilor, de către angajatori, a vizat firmele care desfășoară urmatoarele activități:

-Alte servicii de cazare.- cod CAEN 5590;

-Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.- cod CAEN 5520;

– Hoteluri și alte facilități de cazare similară- cod CAEN 5510( clasă din care se vor verifica doar

   motelurile)

OBIECTIVELE CAMPANIEI:

 • Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;
 • Eliminarea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;
 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă;
 • Creșterea gradului de conșientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus/menționate;
 • Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securițății și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate în campanie.

MOTIVAREA CAMPANIEI a avut la bază intensificarea acțiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă și în domenii care nu au fost considerate cu risc major din perspectiva competențelor Inspecției Muncii, dar în care se pot produce evenimente cu consecințe deosebite.Ide asemenea, avand în vedere informatiile din mass media dar și unele sesizări primite la nivelul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, potrivit cărora în unitățile de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, se desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare( specifice azilelor) considerăm necesară declanșarea unor acțiuni de control la angajatorii care iși desfășoară activitatea în domeniile de mai sus.In vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă, se vor verifica, în principal următoarele:

 • Angajarea personalului(contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parțial);
 •  Transmiterea, în termenul legal a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților;
 • Durata timpului de muncă și munca suplimentară;
 • Intocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;
 • Repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale);
 • Munca de noapte;
 • Acordarea drepturilor salariale;
 • Regulamentul intern/contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

În vederea identificării cazurilor de încălcare a prevederilor legale care reglementează securitatea și sănătatea în muncă, se vor verifica în principal, următoarele:

 • Verificarea periodică a echipamentelor electrice efectuată de persoane autorizate, precum și prezența unor instalații electrice degradate;
 • Verificarea periodică a echipamentelor de muncă supuse unei legislații speciale:centrale termice, lifturile și alte echipamente similare;
 • Modul de organizare al intervenției în caz de pericol grav și iminent, în sensul că nu sunt desemnați lucrători care aplică masurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, nu se asigură stingătoare de incendiu, trusele de prim ajutor sunt expirate sau incomplete;
 • Neefectuarea controlului medical și psihologic pentru lucrători, inclusiv pentru cei care desfășoară muncă de noapte;
 • Lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;
 • Neasigurarea semnalizării de securitate și/ sau sănătate în muncă;
 • Nu au fost evaluate riscurile pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, în special riscurile biologice;
 • Neacordarea de echipamente individuale de protecție pentru lucrători, conform riscurilor evaluate;
 • Organizarea necorespunzătoare a activității de prevenire și protecție în unitate;
 • Nu au fost identificate și nominalizate toate zonele cu risc ridicat și specific din unitate;
 • Neverificarea unor echipamente de muncă, cum ar fi detectoare de gaze și hote;
 • Neetichetarea recipientelor cu substanțe chimice;
 • Nepurtarea echipamentelor individuale de protecție din dotare de către lucrători;
 • Neautorizarea lucrătorilor care desfășoară activități prevăzute de legislația specifică(fochist, electrician).

De asemenea, s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse în domeniul relațiilor de muncă și securitate și sănătate în muncă dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

Au fost efectuate 20 controale, iar pentru neconformitățile constatate s-au stabilit un număr de 35 măsuri pentru remedierea deficiențelor conform Legii 108/1999, aplicându-se 35 sancțiuni  din care 10  amenzi contravenționale in valoare de 67.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button