EDUCATIE

Noul regulament de organizare pentru Centrele județene de resurse și asistență educaţională

Last Updated on aprilie 15, 2024 by Erceanu Ileana

Ministerul a introdus o prevedere nouă pentru personalul din CJRAE: „Norma didactică a personalului didactic de predare, cu o vechime în învățământ de peste 15 ani și cu gradul didactic I, nu se poate reduce”.

Printre noutăți se numără reorganizarea pe trei departamente, atribuții pentru consilierii școlari, profesorii de sprijin și mediatorii școlari, evaluarea personalului și de către directorul școlii, nu doar de CJRAE și prevederi privind numărul de elevi care revine unui consilier școlar, profesor de sprijin, profesor-logoped și mediator școlar. 

Prin transformarea posturilor de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică în posturi de profesor consilier școlar, va crește numărul de consilieri școlari.

„Toate posturile de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se transformă în posturi de profesor consilier școlar în cadrul departamentului de servicii educaționale specializate din cadrul CJRAE/CMBRAE sau în cadrul cabinetelor de consiliere psihopedagogică din unitățile de învățământ cu personalitate juridică”, potrivit Art. 42.

Numărul de elevi pentru fiecare post:

un post de profesor consilier școlar la un număr de maximum 500 de elevi

un post de profesor-logoped la un număr de maximum 500 de elevi

un post de profesor itinerant și de sprijin pentru cel mult 12 copii/elevi/tineri cu nivel de sprijin I și II și III integrați individual.

un post de mediator școlar în fiecare școală din comunități dezavantajate, în care există un procent de minimum 25% dintre elevi care provin din grupuri minoritare

În fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul București funcționează Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumit în continuare CMBRAE”, conform proiectului.

CJRAE/CMBRAE are responsabilități în dezvoltarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea următoarelor servicii:

„servicii de asistență psihopedagogică pentru elevii în risc de excluziune școlară;

servicii de consiliere vocațională, orientare școlară și profesională;

servicii de terapii logopedice;

servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre învățământul special spre învățământul de masă și invers;

servicii de mediere școlară;

servicii de sprijin psihopedagogic pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă;

servicii de sprijin, consiliere și formare a cadrelor didactice, în parteneriat cu CNFDCD și CCD;

servicii de educație parentală;

servicii de intervenție în situații de violență școlară, de mediere a conflictelor școlare și de consiliere a preșcolarilor/ elevilor implicați în situații de violență școlară;

servicii de informare, consiliere și sprijin pentru personalul unităților de învățământ și pentru elevi în scopul prevenirii traficului și consumului de droguri, a delincvenței și predelincvenței juvenile și a altor comportamente de risc, precum și a oricărei forme de violență în spațiul școlar, inclusiv bullying, cyberbullying, hărțuire;

servicii de facilitare a integrării sociale și culturale a preșcolarilor/elevilor în colectivul clasei/grupei și al unității de învățământ”, potrivit Art 10.

CJRAE/CMBRAE vor avea trei departamente:

Departamentul de servicii educaționale specializate (DSES)

Departamentul de evaluare, orientare școlară și profesională (DEOSP)

Departamentul administrativ (DA)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Check Also
Close
Back to top button