SOCIAL

Persoanele cu venituri mici, vor putea obține ajutor financiar

Persoanele cu venituri mici, ce nu acoperă nivelul de trai minimal, vor putea beneficia, din 2024, de venitul minim de incluziune, ce va cuprinde venitul minim garantat și alocaţia pentru susţinerea familiei.

Condiția principală pentru a putea beneficia de ajutorul de la stat este un nivel al veniturilor nete lunare ajustate de până la 700 de lei. Ajutorul se va acorda în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere , completate electronic sau, după caz, pe suport de hârtie, ce vor trebui depuse sau transmise la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu.

Plata ajutorului se va face lunar, începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de stabilire a plății, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau în cont de card, în funcție de opţiunea beneficiarului.

Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a venitului cu același nume, stabilit de lege este de 275 de lei pe  lună  pentru un singur membru din familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 de lei pe lună.

A doua componentă a venitului minim de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii, se stabilește în funcție de structura familiei, veniturile ei și numărul de copii, cuantumul maxim al acesteia ajungând la 480 de lei.

2 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button