ACTUALITATEPUBLICITATE

SPITALUL MUNICIPAL ORȘOVA (JUDEȚUL MEHEDINȚI) scoate la CONCURS

Last Updated on iulie 21, 2022 by Romeo Crismaru

în conformitate cu prevederile Ord. M. S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă;

• trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie

intensivă;

• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;

• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;

• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverința/certificatul de

specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în

gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.

455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0252.361.908.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button