POLITICPUBLICITATE

Declarația Indiei rostită de Ministrul Afacerilor Externe, Dr. S. Jaishankar, la dezbaterea generală a celei de-a 77-a sesiuni a Adunării Generale a Națiunilor Unite

Last Updated on octombrie 11, 2022 by Romeo Crismaru

Doamnă Președinte, Excelențe, Distinși membri ai Adunării Generale,

Vă aduc salutările a peste 1,3 miliarde de oameni din cea mai mare democrație a lumii. Aceștia mi se alătură pentru a-l felicita pe Președintele Adunării Generale, Ambasadorul Csaba Korosi, pentru alegerea sa de a prezida cea de-a 77-a Sesiune a Adunării Generale Națiunilor Unite. Ei urmăresc de asemenea evoluțiile din cadrul NU îndeaproape, reflectând natura din ce în ce mai globalizată a existenței noastre. Ne întâlnim într-un moment dificil pentru ordinea mondială.

Tema acestei sesiuni – „A Watershed Moment: Transformative Solutions to Interlocking Challenges” – „Un moment de cotitură: Soluții transformatoare pentru provocări interconectate”, caută să-i surprindă exact seriozitatea. Anul 2022 este o piatră de hotar în călătoria Indiei spre creștere, dezvoltare și prosperitate. India sărbătorește 75 de ani de la independență, ceea ce numim „Azadi Ka Amrit Mahotsav”. Povestea acelei perioade a fost una de osteneală, hotărâre, inovație și de a întreprinde pentru milioane de indieni obișnuiți. Ei întineresc o societate jefuită timp de secole de atacurile străine și colonialism. Și o fac într-un cadru democratic, al cărui progres constant se reflectă în voci mai autentice și într-o conducere fundamentată. Această „Nouă Indie”, sub conducerea vizionară și dinamică a prim-ministrului Narendra Modi, este o societate încrezătoare și renaște. Agenda sa pentru centenarul nostru va fi atinsă prin cele cinci angajamente pe care le-am luat în Ziua Independenței.

În primul rând, suntem hotărâți să facem din India o țară dezvoltată în următorii 25 de ani. Pentru lume, asta creează mai multe capacități pentru binele global. În al doilea rând, ne vom elibera de o mentalitate colonială. Pe plan extern, asta înseamnă un multilateralism reformat și o guvernare globală mai contemporană. În al treilea rând, bogata noastră moștenire civilizațională va fi o sursă de forță și mândrie. Asta include grija și preocuparea pentru mediu, atât de înrădăcinate în caracterul nostru tradițional. Patru, vom promova o mai mare unitate și solidaritate. Aceasta exprimă o reuniune pe probleme globale, cum ar fi terorismul, pandemiile sau mediul. Și în al cincilea rând, vom insufla conștiința îndatoririlor și responsabilităților. Acest lucru se aplică națiunilor, la fel de mult ca și cetățenilor. Aceste cinci angajamente confirmă viziunea noastră veche, care vede lumea ca o singură familie. Credem că binele național și binele global pot fi în întregime în armonie. Această convingere este cea care ne-a determinat să furnizăm vaccinuri la peste 100 de națiuni. În mod similar, operațiunile noastre de evacuare în situații HADR-Humanitarian Assistance and Disaster Relief (Asistență umanitară și ajutor în caz de catastrofe) au avut întotdeauna loc și pentru  alți cetățeni aflați în primejdie. Chiar dacă ne îndeplinim propriile obiective de dezvoltare, India oferă parteneriate fraților și surorilor noastre din Asia, Africa și America Latină. Și facem acest lucru în funcție de nevoile și prioritățile lor. Astăzi, accentul se pune pe dezvoltarea și creșterea verde, o conectivitate mai bună, livrare digitală și sănătate accesibilă. Solidaritatea noastră nu este doar în cuvinte; le puteți vedea în 700 de proiecte din întreaga lume.

Doamnă Președinte,

Chiar dacă India contribuie la îmbunătățirea globală, recunoaștem deteriorarea accentuată a peisajului internațional. Lumea se luptă deja cu provocările redresării economice post pandemie. La aceasta se adaugă acum costurile în creștere și disponibilitatea în scădere a combustibilului, a alimentelor și a îngrășămintelor. Acestea, împreună cu perturbările comerciale și diversiuni, se numără printre numeroasele consecințe ale conflictului din Ucraina. Regiunea Indo-Pacific este martoră la noi preocupări cu privire la stabilitatea și securitatea sa. Și evenimentele climatice au adăugat o suprapunere asupra acestor anxietăți crescânde. După cum am văzut în cazul pandemiei de Covid, Sudul va fi cel mai afectat, chiar dacă cauzele imediate sunt cu mult dincolo. Este imperativ ca și conversațiile globale să recunoască această nedreptate profundă. Inechitatea distribuției vaccinurilor nu ar trebui să fie replicată în alte domenii.

Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă să se intensifice, suntem adesea întrebați de care parte suntem. Și răspunsul nostru, de fiecare dată, este drept și sincer. India este de partea păcii și va rămâne ferm acolo. Suntem de partea care respectă Carta Națiunilor Unite și principiile ei fondatoare. Suntem de partea care solicită dialog și diplomație ca singura cale de ieșire. Suntem de partea celor care se străduiesc să ajungă la capăt, chiar dacă se uită la creșterea costurilor cu alimente, combustibil și îngrășăminte. Prin urmare, este în interesul nostru colectiv să lucrăm constructiv, atât în ​​cadrul Națiunilor Unite, cât și în afara acestora, pentru a găsi o soluție rapidă a acestui conflict.

Excelențe,

În timp ce atenția globală s-a concentrat asupra Ucrainei, India a trebuit, de asemenea, să se confrunte cu alte provocări, în special în propria sa vecinătate. Unele dintre ele pot fi agravate de pandemia de Covid și de conflictele în curs; dar vorbesc și despre o stare de rău mai profundă. Acumularea datoriilor în economiile fragile reprezintă o preocupare deosebită. Credem că în astfel de vremuri, comunitatea internațională trebuie să se ridice deasupra agendelor naționale înguste. India, la rândul ei, ia măsuri excepționale în vremuri excepționale. Facem acest lucru, când am trimis 50.000 de tone metrice de grâu și mai multe tranșe de medicamente și vaccinuri în Afganistan. Când acordăm credite de 3,8 miliarde de dolari către Sri Lanka pentru combustibil, mărfuri esențiale și reglementări comerciale. Când am furnizat 10.000 de tone metrice de ajutor alimentar și transporturi de vaccinuri către Myanmar. Când umplem golul în nevoi umanitare lăsate neabordate de complexitatea politică. Indiferent dacă este vorba de răspuns la dezastre sau de asistență umanitară, India a rămas puternică, contribuind în special la cei mai apropiați de noi.

Lumea, așa cum o știam, este pregătită pentru schimbări transformaționale. Aceasta a fost afectată în ultima vreme de o succesiune de șocuri, fiecare dintre ele semnificative în sine. Pandemia de Covid a pus sub semnul întrebării natura supracentralizată a globalizării și ne-a determinat pe toți să căutăm o mai mare rezistență și fiabilitate a lanțurilor de aprovizionare. Repercusiunile conflictului în curs din Ucraina au accentuat și mai mult stresul economic, în special asupra alimentelor și energiei. Evenimentele climatice s-au adăugat la perturbarea cu care se confruntă deja lumea. În ceea ce privește promisiunea tehnologiei, cu siguranță ne-a multiplicat capacitățile, dar a adăugat și vulnerabilitățile noastre. Încrederea și transparența sunt așteptări legitime ale unei lumi mai digitalizate. Căutarea de a crea o ordine globală mai bună ar trebui în mod necesar să abordeze toate aceste probleme. Printre acestea, unele sunt în mod clar de natură existențială și necesită o coordonare intensă din partea comunității internaționale. Acțiunea climatică și justiția climatică sunt deosebit de remarcabile în acest sens. În urmărirea lor, India a lucrat cu parteneri la Alianța Solară Internațională, inițiativa One Sun-One World-One Grid și Coaliția pentru Infrastructura Rezistentă la Dezastre. Suntem pregătiți să sprijinim orice efort colectiv și echitabil de a ne proteja mediul și de a promova bunăstarea globală. „Stil de viață pentru mediu” sau LiFE („Lifestyle for Environment”), așa cum a declarat prim-ministrul Narendra Modi la Glasgow, în adiționalele COP26, este omagiul nostru adus Mamei Natură. India rămâne profund angajată în lupta împotriva schimbărilor climatice în cadrul UNFCCC (Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice) și Acordul de la Paris. Facem acest lucru pe principiul responsabilităților comune, dar diferențiate și al capacităților respective, în lumina diferitelor circumstanțe naționale. Am anunțat contribuțiile noastre actualizate determinate la nivel național după COP26. Angajamentul ferm al Indiei față de cooperarea Sud-Sud este de acum bine stabilit și bine recunoscut. Abordarea noastră se bazează pe principiile respectului reciproc și ale proprietății naționale, cu un angajament pentru dezvoltarea durabilă pentru toți. Pe măsură ce începem președinția G-20 în decembrie, suntem sensibili la provocările cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare. India va colabora cu alți membri G-20 pentru a aborda probleme serioase de datorie, de creștere economică, de securitate alimentară și energetică și, în special, de mediu. Reforma guvernanței instituțiilor financiare multilaterale va continua să fie una dintre prioritățile noastre de bază.

India își va finaliza mandatul de membru al Consiliului de Securitate în acest an. În timpul mandatului nostru, am acționat ca o punte de legătură asupra unor probleme serioase, dar divizionare cu care se confruntă Consiliul. Ne-am concentrat, de asemenea, pe preocupări precum securitatea maritimă, menținerea păcii și combaterea terorismului. Contribuțiile noastre variază de la furnizarea de tehnologie cu o notă umană până la asigurarea siguranței și securității Forțelor de menținere a păcii a Națiunilor Unite.

În calitate de președinte al Comitetului de combatere a terorismului în acest an, India va găzdui întâlnirea sa specială la Mumbai și New Delhi. Invit toate statele membre să participe la ea. Trebuie să creăm o arhitectură globală care să răspundă la noile instrumente tehnologice desfășurate către societățile deschise, diverse și pluraliste. După ce a suportat greul terorismului transfrontalier timp de decenii, India pledează ferm pentru o abordare de „toleranță zero”. În opinia noastră, nu există nicio justificare pentru niciun act de terorism, indiferent de motivație. Și nicio retorică, oricât de sancțioasă nu poate acoperi vreodată petele de sânge.

Organizația Națiunilor Unite răspunde terorismului sancționându-i pe autorii săi. Cei care politizează regimul de sancțiuni UNSC 1267, uneori chiar până la apărarea teroriștilor proclamați, o fac pe propria lor răspundere.

India a adoptat întotdeauna o abordare cooperantă, incluzivă și consultativă a relațiilor internaționale. Credem că multipolaritatea, reechilibrarea, globalizarea echitabilă și multilateralismul reformat nu pot fi ținute în suspensie. Apelul pentru un multilateralism reformat – cu reforme ale Consiliului de Securitate în centrul său – se bucură de un sprijin considerabil în rândul membrilor NU. O facem din cauza recunoașterii larg răspândite că arhitectura actuală este anacronică și ineficientă. De asemenea, este percepută ca fiind profund nedreaptă, refuzându-le continentelor și regiunilor întregi o voce într-un forum care deliberează viitorul lor. India este pregătită să-și asume responsabilități mai mari. Dar încearcă, în același timp, să se asigure că nedreptatea cu care se confruntă Sudul Global este abordată în mod decisiv. Apelul nostru este de a permite negocierilor serioase cu privire la o astfel de chestiune critică să continue cu sinceritate. Ele nu trebuie blocate de tactici procedurale. Persoanele care nu le susțin nu pot ține procesul IGN ostatic în perpetualitate. În aceste vremuri tulburi, este esențial ca lumea să asculte mai multe voci ale rațiunii. Și să experimenteze mai multe acte de bunăvoință. India este dispusă și capabilă de ambele aspecte. Credem și susținem că aceasta nu este o eră de război sau de conflict. Dimpotrivă, este un timp pentru dezvoltare și pentru cooperare.

În trecut, această adunare a servit ca punct de întâlnire și ca un catalizator al acțiunii. Este vital să credem în continuare în promisiunea diplomației și în necesitatea cooperării internaționale. Prin urmare, Doamnă Președintă, să ne străduim să revenim la cursul căutării păcii, progresului și prosperității.

Vă mulțumesc !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button