PUBLICITATE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (CLARIMAR IMPEX S.R.L.)

Last Updated on noiembrie 30, 2022 by Romeo Crismaru

CLARIMAR IMPEX S.R.L., cu sediul în Sat Stănești, oraș Baia de Aramă, jud. Mehedinți, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinți cu nr. J25/29/2021, cod de înregistrare fiscală RO5083880, email: office@clarimar.ro, tel: 0720720700, reprezentată de Administrator Stuparu Dumitru, titular al proiectului „EXPLOATARE CARIERĂ DE PIATRĂ ÎN PERIMETRUL MĂGURA STĂNEȘTI”, pe o suprafață de 9.956 mp,

anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecție a Mediului Mehedinți – se supune evaluării impactului asupra mediului și se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, identificat cu numărul cadastral 52314, intabulat în CF 52314  UAT Baia de Aramă. Terenul este cuprins în parcelele forestiere Tarlaua 68, parcela 10, UP VII Baia de Aramă, UA 123.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului APM Mehedinti din Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr.3, în zilele de luni- vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecţia mediului , în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button