SOCIAL

Propietarii și moștenitorii de terenuri au termen limită pentru clarificarea titlurilor de proprietate

Last Updated on octombrie 24, 2023 by Erceanu Ileana

Legea pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar a intrat în vigoare pe data de 19 mai 2023, aducând cu sine o serie de schimbări semnificative în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra terenurilor.

Unul dintre aspectele esențiale ale acestei legi este termenul limită impus pentru constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, iar această dată crucială este 20 noiembrie 2023. Conform noilor prevederi legale, deținătorii și moștenitorii care doresc să beneficieze de aceste schimbări și să-și consolideze dreptul de proprietate trebuie să se încadreze în acest termen, respectiv să depună documentele necesare la Primăriile de care aparțin terenurile în cauză.

Primăria Băicoi a fost una dintre primele instituții care au reamintit beneficiarilor importanța respectării termenului limită pentru depunerea documentelor. Într-o informare oficială emisă de primarul Marius Constantin, s-a subliniat că, în baza Legii nr. 123/2023,

 Persoanele interesate au posibilitatea de a depune dosare pentru reconstituire sau constituirea dreptului de proprietate într-un interval de șase luni, începând cu data de 19 mai 2023 și până la data limită de 20 noiembrie 2023. Această oportunitate se adresează în special deținătorilor sau moștenitorilor care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție, nu au predat terenurile statului sau nu au primit terenurile prin acte de transfer de proprietate.

Pentru a fi eligibili pentru obținerea titlului de proprietate, terenurile în cauză trebuie să îndeplinească mai multe condiții. În primul rând, acestea trebuie să fie înregistrate în evidențele agricole și cadastrale și să fie corect înregistrate în evidențele fiscale. De asemenea, nu trebuie să fie obiectul altor cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate depuse de alte persoane și nici să nu fi fost eliberat anterior un titlu de proprietate pentru aceleași terenuri.

Pentru a depune un dosar pentru emiterea titlului de proprietate, solicitantul sau solicitanții trebuie să completeze o cerere oficială, însoțită de copii autentificate ale actelor de identitate și ale actelor de stare civilă (de naștere sau căsătorie, după caz). În cazul în care solicitantul este un moștenitor, trebuie depuse și acte care atestă decesul și calitatea sa de moștenitor.

Un alt document care trebuie inclus în dosarul de solicitare este un memoriu tehnic, care trebuie întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI. Acest memoriu trebuie să ateste faptul că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, un plan de amplasament și de limitare a imobilului trebuie întocmit și validat în același mod ca și memoriul tehnic. Acest plan trebuie să respecte Anexa nr.16 la Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară, aprobat prin ordinul Directorul general al ANCPI, nr. 600/2023, și să nu se suprapună cu imobilele limitrofe.

Pentru a completa dosarul, trebuie să obțineți și o adeverință eliberată de Primărie, care să conțină informații despre suprafața înscrisă în Registru Agricol și un certificat de atestare fiscală.

În situația în care terenul pentru care se solicită titlul de proprietate a fost subiectul unei cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești, este necesar să furnizați o declarație pe proprie răspundere, în care să specificați care este soluția rămasă definitivă.

Este important de menționat că cererea, împreună cu toate documentele aferente, trebuie depuse la Primărie înainte de data limită de 20 noiembrie 2023. Acest lucru poate fi făcut fie personal, prezentând actele în original și copiile semnate pentru conformitate, fie prin poștă, cu copii autentificate de către solicitant. Este responsabilitatea solicitantului să se asigure că toate documentele sunt complete și în regulă înainte de depunere.

Sursa: phonline.ro

One Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button