PUBLICITATE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Last Updated on ianuarie 15, 2024 by Romeo Crismaru

S.C. SOLAR ENERGY MH HUSNICIOARA S.R.L. cu sediul în București, sectorul 6, str. Splaiul Independenței, nr. 294, et. 2, ap. 0-2,65, titular al proiectului:„construire capacitate generare și stocare energie electrică, compusă din instalații de producere și stocare a energiei electrice, drumuri de acces, rețele interioare de transport energie electrică, împrejmuire și posturi de transformare, comuna Husnicioara, județul Mehedinți”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, com. Husnicioara, sat extravilan, nr. cad. /CF nr. 50356 UAT Husnicioara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 800-1630, vinerea între orele 800-1400 și la urmatoarea adresă de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 (zece zile) de la data  publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mehedinţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button