PUBLICITATE

Anunț public privind decizia etapei de încadrare (Clarimar Impex SRL)

Last Updated on august 2, 2022 by Romeo Crismaru

28 iulie 2022

SC Clarimar Impex SRL, titular al proiectului „Exploatare carieră de piatră în perimetrul Măgura – Stănești, oraș Baia de Aramă“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți – se supune evaluării impactului asupra mediului și se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul orașului Baia de Aramă, județul Mehedinți, identificat cu numărul cadastral 51158, intabulat în CF 51158  UAT Baia de Aramă  cuprins în parcelele forestiere T 67, 68, P 3+3, 5+6+7+7, UP VII Baia de Aramă, u.a. 125B% – pentru suprafața de 3.000mp, respectiv Tarlaua 67, parcela 2, UP VII identificat cu numărul cadastral 50868, intabulat în CF 508688  UAT Baia de Aramă – pentru suprafața de 918 mp cuprinși u.a. 125B%.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecţia mediului APM Mehedinti din Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr.3, în zilele de luni- vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecţia mediului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button